filtracija vode

INDUSTRIJSKI FILTERI ZA VODU | KUĆNI FILTERI ZA VODU

MI VAM NUDIMO ONO ŠTO DRUGI NE MOGU ILI NE UMEJU!

Filteri za vodu postali su deo svakodnevice, jer su zagađenja (tvrda voda, kamenac, hemijska zagadjenja, stare cevi, zagadjene reke..) sve prisutnija i nemaju tendenciju smanjenja. jedinstvenim i različitim od drugih.

Odaberite za sebe najbolje, odaberite HYDROLUX FILTER ZA VODU!

Razbijamo!

PALETA PROIZVODA KONTAKT

Mnogi ljudi bi prestali da kupuju i nose flaširanu vodu kada bi imali alternativu!

KUĆNI FILTERI ZA VODU - REVERZNA OSMOZA

Kućni filteri za vodu serije reverzna osmoza sa membranama 50gpd su najprodavaniji filteri za prečišćavanje vode već 15 godina. Odlikuje ih pouzdanost, kvalitetne komponente, tehnička rešenja poput "manual flush" opcije za ispiranje membrane reverzne osmoze i novih "tiger" konektora koji trpe pritiske preko 20 BAR.

Kućni filteri za vodu na domaćem tržištu na slikama manje više izgledaju isto, ali razlike su enormne. Ako razmišljate o nabavci kućnog prečišćivača vode, nikada ne kupujete na prezentacijama već obavezno posetite sedište firme od koje želite da nabavite ovu vrstu opreme.

Filteri za vodu "ispod sudopere" su najpraktičnije rešenje za prečišćavanje gradske vode odnosno dobijanje najkvalitetnije vode za piće bez kupovine flaširane vode, nošenja flaša i bacanja plastične ambalaže. Prečišćena vode je oko 1000 PUTA jeftinija od gradske, nije "ustajala" već je najsličnija prirodnoj svežoj izvorskoj vodi.


90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Kupovinom i ugradnjom kućnih filtera za vodu ispod sudopere sa reverznom osmozom dobijate svežu, savršeno čistu vodu bez kupovine i nošenja!

To znači:

  • voda klase ROSA ili bolja;
  • 7-10 litara na sat;
  • do 1000 PUTA jeftinija od flaširane;
  • bez nošenja flaša;
  • bez bacanja plastične ambalaže;
  • u slučaju nestanka vode u mreži vi imate rezervu 10ak litara.

OMEKŠIVAČI ZA VODU

Proces uklanjanja mineralnih soli Kalcijuma i Magnezijuma od kojih nastaje vodeni kamenac naziva se omekšavanje vode. Omekšivači su aparati koji se sastoje od jedne kolone u kojoj se nalazi jonoizmenjivača masa ili smola, upravljačkog ventila koji reguliše smer kretanja vode kroz omekšivači posude u kojoj se nalazi tabletirana so koja se lagano otapa u vodi i pretvara se u slani rastvor-reagens. Jonoizmenjivačka masa za sebe "lepi" jone Kalcijuma i Magnezijuma, a u isto vreme "otpušta" jone Natrijuma.

Kada se masa zasiti, odnosno kada na njoj više nema Natrijuma, pokreće se proces regeneracije koji uvlači slanu vodu u kolonu sa masom, Natrijum se ponovo vraća na zrnca mase a Kalcijum i Magnezijum koji su se tu "nahvatali" u procesu omekšavanja vode se ispiraju u sifon. Po završenoj regeneraciji jonoizmenjaivačke mase, omekšivač je ponovo spreman za rad.

Proces omekšavanja vode je potpuno automatski, kada se jednom uređaj isprogramira jedina stvar o kojoj korisnik treba da vodi računa je da u sistemu ima dovoljna količina tabeltirane soli.

MONOSTAND OMEKŠIVAČI

omeksavanje vode

KOMPAKTNI OMEKŠIVAČI

omeksivaci vode, uklanjanje kamenca

DUPLEX OMEKŠIVAČI

filteri za kamenac, omeksivaci za vodu

Prilikom montaže uređaja za omekšavanje vode neophodno je izvršiti određene pripremne radnje, odnosno napraviti "armaturu" to jest By-Pass sa tri ventila. Pogledajte blok šeme i objašnjenje za ugradnju omekšivača vode.

Princip omekšavanja vode Modeli omekšivača vode Kompaktni omekšivači vode

FILTERI ZA VODU RAZLIČITIH NAMENA

PROFESIONALNI UREĐAJI

filteri za kamenac, omeksivaci za vodu

Hydrolux je sinonim za omekšavanje vode u Srbiji i regionu. Naša gama sadrži omekšivače vode malih, srednjih i velikih kapaciteta. Kabinet omekšivači za vodu, reverzna osmoza, aktivni ugalj, filteri za vodu svih konfiguracija kao i aparati za vodu sa direktnom filtracijom, bez potrebe za kupovinom boca flaširane vode. Dezinfekcija vode doziranjem ili UV zračenjem. Priprema vode za industriju, priprema vode za laboratorije, medicinska primena (dijaliza), farmaceutska industrija,proizvodnja hrane ili proizvodnja pića, omekšavanje vode za hotele ili priprema vode za pranje.

Detaljnije

HLORISANjE VODE

hlorisanje vode, hlorinator vode

Digitalni sistem za hlorisanje vode sastoji se od impulsnog vodomera koji daje informaciju o trenutnom protoku vode, mikroprocesorske stanice koja u skladu sa protokom dozira hlorni rastvor u cev kroz koju prolazi voda, posude sa hlornim rasvorom i mehaničkim filterom koji štiti sistem od peska isl. Doziranje hlora se programira na licu mesta laserskom mernom opremom i po puštanju sistema u rad nivo dezinfekcionog rastvora u vodi se podešava u skladu sa zakonskom regulativom. Pre puštanja u rad vrši se dezinfekcija cele instalacije (hiperhloracija).

Detaljnije

MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

filteri za pesak, mehanicki filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu su osnovni vid filtracije, odnosno obavezna komponenta u svim konfiguracijama filtracije, bilo da se radi o kućnim filterima za vodu ili o komercijalnim / industrijskim aplikacijama za omekšavanje, demineralizaciju vode, reverznu osmozu ili bilo koji drugi vid hemijske pripreme vode. Da bi se bilo kakav tretman vode uspešno obavio neophodno je iz nje odstraniti koloidne disperzije, mulj, pesak, rđu i sve ostale vidove čestica.

Detaljnije

LABORATORIJSKI DEJONIZATORI

dejonizacija vode, demineralizacija vode, demi voda

Delimična ili potpuna dejonizacija vode (demineralizacija vode) lako se postiže HYdrolux TRIDENT serijom uređaja koji u zavisnosti od konkretne potrebe mogu biti konfigurisani u RACK kućištu (kao na slici) ili mogu biti nezavisno pozicionirani. TRIDENT reverzna osmoza kapaciteta 50-60 litara na sat sa predtretmanom (omekšivač vode Kristal 08) i dve nezavisne kolone za poliranje vode (Mix Bead) najčešće se ugrađuje u laboratorije, bolnice ili na primer u pogone za proizvodnju PVC stolarije. Ova linija uređaja opremljena je mernim sistemom za praćenje kvaliteta vode.

Detaljnije

KOMERCIJALNA OSMOZA

reverzna osmoza, demineralizacija vode

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše na principu "cedjenja" vode usled razlike osmotskog i hidrostatičkog pritiska. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sitne rupice, veličine 0,0005 mikrona. Sve što može da prođe kroz rupicu sakuplja se u rezervoaru čiste vode. Zagađenja (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijske primese..) se ispiraju u kanalizaciju. Ovo je najjednostavnije objašnjenje za tehnologiju prečišćavanja vode poznatu kao reverzna (reverzibilna ili obratna) osmoza.

Detaljnije

KONFIGURACIJE

filteri za pesak, mehanicki filteri za vodu

Prečišćavanje kompleksno zaprljane (na primer bunarske) vode ponekad zahteva više od jednog filtera. Filteri za bunarsku vodu konfigurišu se na osnovu konkretnog zagađenja, i mogu da obuhvate nekoliko različitih tehnologija poput hlorisanja, uklanjanja Gvožđa ili tvrdoće vode. Za definisanje konkretne konfiguracije neophodno je uraditi bio hemijsku analizu vode i na osnovu stanja i željenog kapaciteta odnosno u skladu sa potrebama klijenta Hydrolux generiše rešenje po principu "One Stop Shop".

Detaljnije

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Poneko zna, mi RAZBIJAMO!

Kvalitet vode za piće je sve zabrinjavajući. Veliko je pitanje da li ćemo u budućnosti popravljati zastarelu infrastrukturu ili prekrajati zakone koji će opravdavati stanje cevi, kvalitet filtracije i zagađenje izvora iz kog se voda prečišćava za gradske potrebe. HYDROLUX je lider na tržištu kada su u pitanju uredjaji za preciscavanje vode, reverzna osmoza, filteri za akvarijum, omekšavanje vode odnosno voda za piće uopšte. HYDROLUX aparati za vodu su najkvalitetniji uredjaji za prečišćavanje vode u regionu. Zagadjenje voda je sve veći problem u regionu, pa su filteri za vodu odnosno preciscavanje vode za pice (reverzna osmoza ili neka druga metoda) postali neophodna stvar za sve koji brinu o zdravlju. Filteri za vodu, OMEKSIVACI VODE, dezinfekcija vode za piće i preciscavanje vode generalno daju veliki doprinos poboljšanju kvaliteta života. Odaberite za sebe najbolje, odaberite HYDROLUX FILTER ZA VODU.


Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

OMEKŠAVANjE VODE U INDUSTRIJI

Omekšivači za vodu imaju širok spektar primene u mnogim tehnološkim i proizvodnim procesima kao šro je termoenergetika, teška industrija, zatim medicina farmacija i stomatologija, industrija stakla.. U kombinaciji sa tehnologijama kao što je demineralizacija vode ili reverzna osmoza, omekšivači se često koriste za za priremu vode za pranje, grejanje i rashladne sistema, za procese poznate kao hemijska priprema vode HPV, u objektima poput hotela ili u industriji za proizvodnju pića i sokova..

Omekšavanje vode je takođe neophodno u svim konfiguracijama koje sadrže opcije poput reverzna osmoza ili ultrafiltracija.

Da bi se pravilno konfigurisala linija za tretman voda, odnosno da bi se klijentu isporučila konfiguracija za omekšavanje vode koja je optimalna za njegove potrebe neophodno je znati koliko je zahtevni protok (lit/sec), da li je neophodna kontinualna isporuka omekšane vode odnosno koja je tvrdoća vode na lokaciji.

Takođe, dobro je imati kompletnu bio-hemijsku analizu vode zbog eventualnih zagađenja koja negativno utiču na radne parametre.


POZOVITE

Sve što treba da uradite je da podignete slušalicu, pozovete nas
A naš INŽINjERING će vam BRZO POSLATI PONUDU ILI osposobiti vaš POSTOJEĆI SISTEM ZA TRETMAN VODE.

MI STVARI RADIMO DRUGAČIJE...

ZAŠTO LUTATI, KADA NAŠE REFERENCE GOVORE SAME ZA SEBE!

Duplex omekšivači vode koriste se u situacijama kada je neophodno konstantno omekšavanje vode, bez prekida. Postoji nekoliko varijanti duplex omekšivača za vodu, najčešće su MONOPOINT odnosno DUPLEX PARALELNA veza. Paralelni duplex je koncipiran tako da obe kolone u isto vreme omekšavaju vodu (duplo veći protok) dok je kada dođe vreme za regeneraciju samo jedna kolona u režimu regeneracije a druga radi normalno. Ova opcija se koristi najčešće jer se po približno istoj ceni dobija duplo veći kapacitet.

omekšivač vode

Omekšavanje vode Duplex Monopoint

filteri za kamenac u vodi

Omekšavanje vode Duplex Parallel

duplex omekšavanje vode

Omekšavanje vode Duplex Monopoint

Voda ponekda može da ima čudan ukus i mirise u zavoisnosti od toga odakle dolazi. U svom prirodnom stanju, kada je čista, voda je tečnost bez ukusa, mirisa i boje; ništa manje ne bi trebali da očekujete od vode u vašem domu. Hemikalije koje se koriste u tretmanu vode (dezinfekcija i sl.), minerali i bakterije, industrijski i poljoprivredni zagađivači mogu dovesti do čudnih mirisa ili promene ukusa, kao na primer miris "pokvarenih jaja", ukus zemlje, metala ili memle. Voda koja ima čudan, ukus i miris je glavni razlog zašto se neko opredeli za flaširanu vodu. Kada doživite razliku sa HYDROLUX-om, takvi i slični problemi nestaju, novac za nabavku flaširane vode možete koristiti za drugu namenu, čistu vodu nećete samo piti već ćete sa njom i kuvati hranu odnosno napitke, nema više donošenja velikih količina flaša, nema bacanja plastične ambalaže i zagađenja okoline.

Za firme i fizička lica, filteri za vodu bez obzira na kapacitet i namenu.

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE